• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Verksamhet

  Föreningen publicerar meddelanden och andra aktuella publikationer, ordnar utbildningar, förverkligar undersökningar, utredningar och initiativ som siktar på att utveckla världsarvsobjekten.

  Syftet med det 2017 startade besökarundersökningsprojektet är att samla in jämförbar undersökningsinformation från alla världsarvsobjekt och uppföra en enhetlig besöksuppföljningsmetod för objekten. Motsvarande undersökningsprojekt kommer att genomföras i objekten med fyra års mellanrum. Med undersökningen svarade man på Undervisnings- och kulturministeriets nationella världsarvsstrategins mål för att utöka medvetenheten om världsarv, samarbetet mellan objekten och utreda objektens påverkan.

  Kulturturismprojektet som startades 2018 var en naturlig fortsättning på besökarundersökningsprojektet. Det hade visat på behovet att utveckla objektens kulturturismprodukter och öka tillgängligheten på kunskap om världsarven på nätet. Projektets uppföljningsfinansiering gav möjlighet att förstärka världsarvsobjektens marknadsföringskanaler och utveckla objektspecifika mätare av hållbar turism. Kulturturismprojektet svarar på den nationella världsarvsstrategins mål för kunnande, tillgänglighet och hållbar turism.

  Läs mer om världsarvsstrategin:

  Undervisnings- och kulturministeriet: Vårt gemensamma arv – Nationell världsarvsstrategi 2015-2015

  Undervisnings- och kulturministeriet: Vi värnar om vårt gemensamma arv – Verkställighetsplanen för den nationella världsarvsstrategin fram till år 2025