• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Internationellt samarbete

  Föreningen för Finlands världsarv företräder objekten på internationell nivå. Framförallt samarbetet med nordiska objekt har varit aktivt.

  Nordisk världsarvsförening

  Den nordiska världsarvsföreningen (Nordic World Heritage Association) grundades 2016 i Vasa. Den nordiska världsarvsföreningen har som syfte att främja förverkligandet av världsarvskonventionen i de nordiska länderna. Medlemmarna i föreningen är nationella världsarvsföreningar. Medlem från Finland är Föreningen för Finlands världsarvsobjekt, till vilken alla Finlands sju världsarvsobjekt hör.

  En av föreningens mest synliga samarbetsevenemang är den årliga Nordiska världsarvskonferensen.

  Nordiska världsarvsföreningens webbsida presenterar närmare föreningens verksamhet samt alla nordiska objekt i Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland.