• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • UNESCO

  Finlands världsarvsobjekt

  Världsarven i Finland berättar om oersättliga värden för mänskligheten. Världsarven kopplar samman nutiden med det förflutna och du känner vikten av att skydda dem för kommande generationer.

  Sveaborgs sjöfästning

  Sveaborg är ett världsarvsobjekt där sjöfästningen, som byggdes under tre århundraden, nu används som en särpräglad stadsdel och ett älskat besöksmål i Helsingfors.

   Läs mer

  Gamla Raumo

  Världsarvet Gamla Raumo, som formats under århundraden, bjuder in dig till en enhetlig nordisk trähusstad och livet där.

   Läs mer

  Petäjävesi gamla kyrka

  Petäjävesi gamla kyrka är den bästa platsen att uppleva ett mästerverk av nordeuropeisk timmerbyggnadskonst från 1700-talet och livet på landet i Finland från vaggan till graven, då och nu.

   Läs mer

  Verla träsliperi och pappfabrik

  I världsarvet Verlas stämningsfulla bruksby från finska skogsindustrins begynnelse kan du uppleva gamla tiders arbetskultur och det dagliga livet.

   Läs mer

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki

  I Sammallahdenmäki, som för länge sedan låg vid havet, får du bekanta dig med gravrösen från den skandinaviska bronsåldern och det fascinerande livet då.

   Läs mer

  Struves meridianbåge

  Struves meridianbåge är ett gigantiskt måttband som användes för att fastställa jordklotets form och storlek på 1800-talet.

   Läs mer

  Kvarkens skärgård

  Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård är den bästa platsen i hela världen för att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden.

   Läs mer

  Föreningen för Finlands världsarv rf

  Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016. Föreningens syfte är att utveckla samarbetet mellan Finlands världsarvsobjekt och öka deras påverkan och attraktionskraft.

  LÄS MER

  Följ oss på sociala medier

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  #världsarvifinland

  TA KONTAKT

  Bekanta dig med världsarv!

  LÄS MER

  Kvarken skärgård – det enda naturarvsobjekt i Finland

  LÄS MER