• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • UNESCO

  Världsarv i Finland

  Världsarven i Finland berättar för dig om oersättliga värden för mänskligheten. Världsarven förbinder nutiden med det förflutna, och du får uppleva vikten av att bevara arvet för kommande generationer.

  Sveaborgs sjöfästning

  Världsarvet Sveaborg, som under tre århundraden byggts till en sjöfästning, har i dagens läge utvecklats till en unik stadsdel i Helsingfors och ett uppskattat besöksmål.

   Läs mer

  Gamla Raumo

  I världsarvet Gamla Raumo har du chansen att bekanta dig med ett enhetligt, flera hundra år gammalt nordiskt trästadsområde och dess levande lokalsamhälle.

   Läs mer

  Petäjävesi gamla kyrka

  Petäjävesi gamla kyrka är den bästa platsen att uppleva ett mästerverk av nordeuropeisk timmerbyggnadskonst från 1700-talet och livet på landet i Finland från vaggan till graven, då och nu.

   Läs mer

  Verla träsliperi och pappfabrik

  I världsarvet Verlas stämningsfulla bruksby från finska skogsindustrins begynnelse kan du uppleva gamla tiders arbetskultur och det dagliga livet.

   Läs mer

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki

  I världsarvet Sammallahdenmäki, som i forna tider låg vid kusten, bekantar du dig med gravrösen från den skandinaviska bronsåldern och dåtidens fascinerande liv.

   Läs mer

  Struves meridianbåge

  Struves meridianbåge är ett gigantiskt måttband som användes för att fastställa jordklotets form och storlek på 1800-talet.

   Läs mer

  Kvarkens skärgård

  Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård är den bästa platsen i hela världen för att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden.

   Läs mer

  Föreningen för Finlands världsarv rf

  Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016. Föreningens syfte är att utveckla samarbetet mellan Finlands världsarvsobjekt och öka deras påverkan och attraktionskraft.

  LÄS MER

  Följ oss på sociala medier

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  #världsarvifinland

  TA KONTAKT

  Bekanta dig med världsarv!

  LÄS MER

  Kvarken skärgård – det enda naturarvsobjekt i Finland

  LÄS MER