• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Världsarvs­fostran

  Vad är världsarvsfostran?

  Med världsarvsfostran sprider man medvetenhet om världsarven och ökar förståelse för varför det är viktigt att bevara världsarvsobjekt. Med världsarvsfostran ökar man kännedomen om naturen, kulturen och historien. Den ses om en del av global uppfostran och hållbar utveckling. Med världsarvsfostran vill man också uppmuntra kommande generationer att bevara vårt gemensamma arv.

  Undervisningsmaterial om Finlands världsarvsobjekt och världsarvsfostran

  Med nätutställningen Vårt gemensamma världsarv kan du bekanta dig med alla objekt innan besöket. Utställningen är riktad till såväl skolgrupper som enskilda turister. På sidorna kan man hitta uppgiftspaket och modellsvar på finska, svenska och engelska.

  Objektspecifikt undervisningsmaterial om världsarv

  På hemsidan för Kvarkens skärgård finns information och olika undervisningsmaterial om objektets geologi, natur, kulturhistoria, världsarvets förvaltning och om Höga Kusten som ligger på den svenska sidan.