• FiFi
  • SweSwe
  • EngEng
  • Objekt i världen

    På Unescos världsarvslista finns för närvarande över tusen objekt runt om i världen. Listan består i huvudsak av kulturarvsobjekt. En del av objekten uppfyller såväl kulturarvs- som naturarvsobjektets kriterier. Dessa objekt kallas för blandobjekt. Dessutom kan objektet bildas av ett eller flera objekt. Dessa objekt kallas för serieobjekt. Om objektet ligger i ett område med flera länder än ett kallas det för landsövergripande objekt. Varje år tillkommer 20-30 objekt till listan. Gränsen för tusen objekt spräcktes 2014.

    På världsarvscentrets sidor har man uppdaterad information om antal objekt och grunderna för listning av varje objekt.