• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Kvarkens skärgård

  Kvarkens skärgård ligger utanför Vasa och består av flera naturbesöksmål och vandringsleder. Kvarkens skärgård lades till Unescos världsarvslista 2006 som det första och är hittills det enda naturarvsobjektet i Finland.

  Tillsammans med Höga Kusten i Sverige (upptaget på Unescos världsarvslista 2000) bildar Kvarkens skärgård ett världsarv delat av två länder (Höga Kusten/Kvarkens skärgård, på engelska High Coast/Kvarken Archipelago). Området är den plats på jorden, där man bäst kan uppleva landhöjningsfenomenet. Kvarkens skärgård har ett enastående geologiskt värde eftersom hastigheten på landhöjningen i området är en av de högsta i världen. Kvarkens skärgård är tillsammans den bästa platsen i världen att uppleva och förstå landhöjningen som orsakats av den senaste istiden. Kvarkens skärgård har unika samlingar av istida formationer, såsom De Geer-moräner och Ribbed-moräner, som bidrar till regional variation i landskapet. Som en följd av landhöjningen är området ett unikt exempel på ett naturområde i ständig förändring, som både växter, djur och människor anpassar sig till.

  På den svenska sidan hör Kramfors och Örnsköldsviks kommuner till världsarvsområdet, och i Finland Korsholm, Korsnäs, Malax, Vasa och Vörå. Forststyrelsens naturtjänster koordinerar förvaltningen av Kvarkens skärgård. Världsarvet i Kvarken rf sköter kundtjänsten i världsarvet. Besökscentret Världsarvsportenligger vid Replot bro.

  Kvarkens skärgråd har årligen ca 350 000 besökare. Världsarvsområdet och naturområdena är tillgängliga för besökare året runt. I området finns turisttjänster, som restaurang, kaféer, program- samt inkvarteringstjänster. En del av dessa verksamheter betjänar året runt.