• FiFi
  • SweSwe
  • EngEng
  • Kulturturism­projekt 2018-2019

    2018 fick Föreningen för Finlands världsarv finansiering av Undervisnings- och kulturministeriets beviljade specialfinansiering för kulturturismens utvecklingsåtgärder i regeringens Turism 4.0-projekt. 

    På basis av denna finansiering utvecklar föreningen gemensamma webbsidor för Finlands världsarvsobjekt samt förverkligar kulturturismprodukter som objektspecifikt uppfyller internationella kriterier i samarbete med Visit Finland Akademi under åren 2018 och 2019. Runt projektet ordnades fem workshops i slutet av år 2018, där man diskuterade objekten med lokala aktörer, hur man bäst kan sälja deras specialkunnande till internationella kulturturister.

    Med hjälp av uppföljningsfinansiering beviljad till samma kulturturismprojektet utvecklar föreningen mätare av världsarvsobjektens hållbara turism i samarbete med Forststyrelsen samt stärker den gemensamma marknadsföringens kanaler under 2019.