• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Material enligt världsarvsobjekt

  I Finland finns sju Unescos världsarvsobjekt. På denna webbplats får du bekanta dig med varje objekt genom olika uppgifter.

  Klicka här för att bekanta dig med världsarvsobjekten via olika läroämnen!

  Sveaborgs sjöfästning-ikoni

  Sveaborgs sjöfästning

  Sveaborgs sjöfästning är ett exceptionellt exempel på europeisk fästningsarkitektur och den har betjänat försvaret av tre stater – Sverige, Ryssland och Finland. Fästningen som ligger utanför Helsingfors lades till Unescos världsarvslista år 1991.

  Gamla Raumo-ikoni

  Gamla Raumo

  Gatunätet i trähusområdet i Gamla Raumo härstammar från medeltiden och det fungerar fortfarande som en del av ett levande stadssamhälle. Gamla Raumo togs upp på Unescos världsarvslista år 1991.

  Petäjävesi gamla kyrka-ikoni

  Petäjävesi gamla kyrka

  Petäjävesi gamla kyrka har upplevt finländskt lantliv i glädje och sorg under fyra århundraden. Den gamla kyrkan byggdes 1763–65 och den gömmer inuti sig de största känslorna i livet från födsel till död. Kyrkan lades till Unescos världsarvslista år 1994.

  Verla träsliperi och pappfabrik-ikoni

  Verla träsliperi och pappfabrik

  Verla träsliperi och pappfabrik representerar en väl bevarad industri som uppstod på landsbygden där fabriksmaskinerna har bevarats på sina ursprungliga platser. Verla lades till Unescos världsarvslista år 1996.

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki-ikoni

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki är Finlands enda arkeologiska objekt. Sammallahdenmäki ligger i närheten av Raumo centrum och lades till Unescos världsarvslista år 1999.

  Struves meridianbåge-ikoni

  Struves meridianbåge

  Struves meridianbåge är en triangelkedja som går genom tio länder. I Finland finns sex mätpunkter. Meridianbågen lades till Unescos världsarvslista år 2005.

  Kvarkens skärgård-ikoni

  Kvarkens skärgård

  Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt. Den utgör ett gemensamt objekt mellan två stater tillsammans med Höga kusten i Sverige. Kvarkens skärgård lades till Unescos världsarvslista år 2006.

  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Kulturarvs­snurran

  Dyka in i de levande kulturarvens värld med kulturarvssnurran!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  kansi kohteet

  Undervisnings­material: Frågesport om Struves meridianbåge

  Vilken allmän måttenhet som ännu används idag fastställdes av mätningarna av Struves meridianbåge? Hur många punkter på Struves meridianbåge finns i Finland? Testa din kunskap med de tio frågorna i frågesporten och lär dig om världsarvet!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Struves meridianbåge
  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Kahoot-frågesport om världsarvs­objekten

  Med Kahoot-frågesporternas hjälp lär du dig om Finlands världsarvsobjekt!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki
  Gamla Raumo
  Kvarkens skärgård
  Petäjävesi gamla kyrka
  Struves meridianbåge
  Sveaborgs sjöfästning
  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Videopresen­tation av världsarvs­objekten

  Bekanta dig med Unescos världsarvsobjekt i Finland med hjälp av videon hemifrån eller från klassrummet!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki
  Gamla Raumo
  Kvarkens skärgård
  Petäjävesi gamla kyrka
  Struves meridianbåge
  Sveaborgs sjöfästning
  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi aineet 1

  Podcast: Spela in ditt eget podcast-avsnitt

  Spela in ditt eget podcast-avsnitt!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  kansi aineet 1

  Undervisnings­­material: Vårt gemensamma världsarv

  Upptäck vårt gemensamma världsarv med hjälp av webbutställningen! Utställningen innehåller ett uppgiftspaket samt svar.

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki
  Gamla Raumo
  Kvarkens skärgård
  Petäjävesi gamla kyrka
  Struves meridianbåge
  Sveaborgs sjöfästning
  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi aineet 1

  Undervisnings­­material: Unescos instruktions­ video

  Bekanta dig med Unescos världsarvsobjekt via videorna!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  kansi aineet 1

  Undervisnings­ material: The Value of Heritage-video

  Vilken är ditt kulturarv? Vad betyder det för dig?

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Immateriellt kulturarv

  Vad är levande kulturarv? Hurudant levande kulturarv finns i Finland? Lär dig mer om immateriellt kulturarv!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Presentation av världsarvs­objekten

  Bekanta dig med världsarvsobjekten innan besöket eller förbered din undervisning!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki
  Gamla Raumo
  Kvarkens skärgård
  Petäjävesi gamla kyrka
  Struves meridianbåge
  Sveaborgs sjöfästning
  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi kohteet

  Korsord: Kvarkens skärgård

  Vilket fenomen är kopplat till naturens ständiga förändring? Vilka djur kan du se i Kvarkens skärgård? Testa dina kunskaper om Finlands enda naturarvsobjekt!

  Läroämne:

  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Kvarkens skärgård
  kansi kohteet

  Ljudvärld: Kvarkens skärgård

  Hur låter det när naturen vaknar? Bekanta dig med Kvarkens skärgård med hjälp av ljud!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Kvarkens skärgård
  kansi kohteet

  Video: Kvarkens skärgård

  Mustasaaren keskuskoulu och Norra Korsholms skola presenterar: Berättelser från Kvarkens skärgård!

  Läroämne:

  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Kvarkens skärgård
  kansi aineet 1

  Undervisnings­­material: Kvarkens skärgård

  Bekanta dig med Kvarkens skärgård med hjälp av undervisningsmaterialet!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Kvarkens skärgård
  kansi kohteet

  Korsord: Struves meridianbåge

  I vilket land ligger den nordligaste punkten på Struves meridianbåge? Vilken punkt är Finlands sydligaste? Testa dina kunskaper med korsordet om Struves meridianbåge!

  Läroämne:

  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Struves meridianbåge
  kansi kohteet

  Video: Struves meridianbåge

  Bekanta dig med historien om Struves meridianbåge och syftet med mätningskedjan genom att titta på videon!

  Läroämne:

  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Struves meridianbåge
  kansi kohteet

  Korsord: Bronsålders­gravrösena i Sammallah­denmäki

  Från vilken tidsålder härstammar gravrösena? Vad har man hittat i gravarna? Testa din kunskap i korsordet om Sammallahdenmäki!

  Läroämne:

  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki
  kansi kohteet

  Korsord: Verla träsliperi och pappfabrik

  Vad framställdes på Verla fabrik? Hur är den förhistoriska tiden kopplad till Verlankoski? Ta reda på svaren genom att lösa korsordet!

  Läroämne:

  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi kohteet

  Ljudvärld: Verla träsliperi och pappfabrik

  Hur låter ett tyst museum? Bekanta dig med Verla genom ljud!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Verla skogsstig

  Bekanta dig med Verlas natur och skogsvård på plats eller från klassrummet!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi kohteet

  Flygfoto: Verla träsliperi och pappfabrik

  Bekanta dig med Verlas världsarvsobjekt året runt från luften. Du kan även kika in i fabriken!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Verla träsliperi och pappfabrik
  kansi kohteet

  Korsord: Petäjävesi gamla kyrka

  Vem byggde Petäjävesi gamla kyrka och av vilket material? Testa din kunskap med hjälp av korsordet!

  Läroämne:

  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Petäjävesi gamla kyrka
  kansi kohteet

  Video: Petäjävesi gamla kyrka

  Bekanta dig med Petäjävesi gamla kyrka med hjälp av musikvideon!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Petäjävesi gamla kyrka
  kansi kohteet

  Bilduppgift: Petäjävesi gamla kyrka

  Livet i världsarvsobjektet. Bekanta dig med Petäjävesi gamla kyrka med hjälp av gamla fotografier!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Petäjävesi gamla kyrka
  kansi kohteet

  Korsord: Gamla Raumo

  Vad är det för speciellt med Gamla Raumos gatunät? Vilken händelse påverkade dess nuvarande utseende? Testa din kunskap med hjälp av korsordet!

  Läroämne:

  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Gamla Raumo
  kansi kohteet

  Bilduppgift: Gamla Raumo

  Livet i världsarvsobjektet. Bekanta dig med Gamla Raumo genom gamla fotografier!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Gamla Raumo
  kansi kohteet

  Korsord: Sveaborgs sjöfästning

  Vem grundade Sveaborg? Med vilket färdmedel kommer man till ön? Testa din kunskap i korsordet om Sveaborg!

  Läroämne:

  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Sveaborgs sjöfästning
  kansi kohteet

  Ljudvärld: Sveaborgs sjöfästning

  Bekanta dig med Sveaborgs berättelse och inflytelserika personer i fästningens historia genom ljudvärldarna!

  Läroämne:

  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Sveaborgs sjöfästning
  kansi kohteet

  Flygfoto: Sveaborgs sjöfästning

  Hur ser Sveaborg ut från luften? Utforska fästningen med hjälp av flygfototjänsten!

  Läroämne:

  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Sveaborgs sjöfästning
  kansi aineet 1

  Undervisnings­material: Kompass för hållbar utveckling

  Diskutera hållbar utveckling och levande kulturarv med hjälp av kompassen!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Främmande språk
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Modersmål och litteratur
  Naturvetenskaper
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  kansi kohteet

  Bilduppgift: Struves meridianbåge

  Lantmätarna i sitt arbete – bekanta dig med berättelsen om Struves meridianbåge med hjälp av gamla fotografier!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Matematiska ämnen
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Struves meridianbåge
  kansi kohteet

  Bilduppgift: Sveaborgs sjöfästning

  Livet i världsarvsobjektet. Bekanta dig med Sveaborg genom gamla fotografier!

  Läroämne:

  Färdighets- och konstämnen
  Historia och samhällsvetenskap
  Modersmål och litteratur
  Religion och livsåskådning

  Världsarvsobjekt:

  Sveaborgs sjöfästning