Världsarvs­pedagogik

På webbplatsen Lär dig om världsarv! har man samlat material som stöd för världsarvspedagogik och den grundläggande utbildningen. Webbplatsen är avsedd som materialbank för lärare eller för att sätta sig in i världsarvet, hållbar utveckling och immateriellt kulturarv.

Du kan bekanta dig med webbplatsens material antingen enligt världsarvsobjekt eller läroämne. Bilder, ljudvärldar, korsord och videor berättar om de olika objekten. Därtill kan du testa din kunskap om världsarv med Kahoot!

Materialet har producerats i samarbete med Föreningen för Finlands världsarv och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland som en del av det av Museiverket finansierade projektet Material som stöd för världsarvspedagogik åren 2020–2021.

Om du vill lämna respons om materialet, finns en responsblankett i samband med varje uppgift.

Välkommen att lära dig om världsarv!