• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Föreningen för Finlands världsarv

  Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016 i Vasa. Föreningens syfte är att utveckla och öka samarbetet mellan världsarvsobjekten, deras påverkan och attraktivitet samt öka objektens kunnande och resurser. Föreningen främjar förverkligandet av den internationella världsarvskonventionen. Föreningen representerar Finlands världsarvsobjekt på nationell, nordisk och internationell nivå.

  Föreningens finansiering bildas av medlemsavgifter samt olika donationer.

  Styrelse 2023

  Ordförande: Hanna-Leena Salminen, Raumo stad (suppleant Noora Jokinen)
  Sekreterare: Laura Heikkilä, Föreningen för Finlands världsarv
  Vice ordförande: Malin Henriksson, Forststyrelsen (suppleant Kenth Nedergård)

  Milla Öystilä, Sveaborgs förvaltningsnämnd (suppleant Petteri Takkula)
  Katriina Holm, Petäjävesi gamla kyrkas stiftelse (suppleant Hanna Hautamäki)
  Aino Koivukari, Raumo stad (suppleant Irene Villanen)
  Jaana Rannanpää, Verla fabriksmuseum / UPM-Kymmene Oyj (suppleant Ville Majuri)
  Ulla Mikkanen, Lantmäteriverket (suppleant Eveliina Pehkonen)

  Ta kontakt

  Ordförande
  Hanna-Leena Salminen
  + 358 44 334 3525
  puheenjohtaja@maailmanperinto.fi

  Sekreterare
  Laura Heikkilä
  + 358 50 314 1918
  maailmanperinto@gmail.com