• FiFi
  • SweSwe
  • EngEng
  • Föreningen för Finlands världsarv

    Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016 i Vasa. Föreningens syfte är att utveckla och öka samarbetet mellan världsarvsobjekten, deras påverkan och attraktivitet samt öka objektens kunnande och resurser. Föreningen främjar förverkligandet av den internationella världsarvskonventionen. Föreningen representerar Finlands världsarvsobjekt på nationell, nordisk och internationell nivå.

    Föreningens finansiering bildas av medlemsavgifter samt olika donationer.

    Styrelse 2019

    Ordförande: Hanna-Leena Salminen, Raumo stad (suppleant Minna-Liisa Salonsaari)
    Sekreterare: Milla Öystilä, Sveaborgs förvaltningsnämnd (suppleant Petteri Takkula)
    Vice ordförande: Katriina Holm, Petäjävesi gamla kyrkas stiftelse (suppleant Hanna Hautamäki)

    Pirkko Yliselä, Lantmäteriverket (suppleant Jyrki Puupponen)
    Jussi Telaranta, Raumo stad (suppleant Irene Villanen)
    Malin Henriksson, Forststyrelsen (suppleant Kenth Nedergård)
    Jaana Rannanpää, UPM (suppleant Ville Majuri)

    Ta kontakt

    Ordförande
    Hanna-Leena Salminen
    + 358 44 334 3525
    hanna-leena.salminen@rauma.fi

    Sekreterare
    Millä Öystilä
    + 358 295 338 372
    milla.oystila@suomenlinna.fi