• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Föreningen för Finlands världsarv

  Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016 i Vasa. Föreningens syfte är att utveckla och öka samarbetet mellan världsarvsobjekten, deras påverkan och attraktivitet samt öka objektens kunnande och resurser. Föreningen främjar förverkligandet av den internationella världsarvskonventionen. Föreningen representerar Finlands världsarvsobjekt på nationell, nordisk och internationell nivå.

  Föreningens finansiering bildas av medlemsavgifter samt olika donationer.

  Styrelse 2021

  Ordförande: Milla Öystilä, Sveaborgs förvaltningsnämnd (suppleant Petteri Takkula)
  Sekreterare: Laura Heikkilä, Föreningen för Finlands världsarv
  Vice ordförande: Hanna Hautamäki, Petäjävesi gamla kyrkas stiftelse (suppleant Katriina Holm)

  Museiintendent, Raumo stad (suppleant Minna-Liisa Salonsaari)
  Världsarvskoordinator, Raumo stad (suppleant Irene Villanen)
  Malin Henriksson, Forststyrelsen (suppleant Kenth Nedergård)
  Jaana Rannanpää, UPM (suppleant Ville Majuri)
  Ulla Mikkanen, Lantmäteriverket (suppleant Eveliina Pehkonen)

  Ta kontakt

  Ordförande
  Milla Öystilä
  + 358 295 338 372
  milla.oystila@suomenlinna.fi

  Sekreterare
  Laura Heikkilä
  + 358 50 314 1918
  maailmanperinto@gmail.com