• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Föreningen för Finlands världsarv

  Föreningen för Finlands världsarv grundades 2016 i Vasa. Föreningens syfte är att utveckla och öka samarbetet mellan världsarvsobjekten, deras påverkan och attraktivitet samt öka objektens kunnande och resurser. Föreningen främjar förverkligandet av den internationella världsarvskonventionen. Föreningen representerar Finlands världsarvsobjekt på nationell, nordisk och internationell nivå.

  Föreningens finansiering bildas av medlemsavgifter samt olika donationer.

  Styrelse 2020

  Ordförande: Pirkko Yliselä, Lantmäteriverket (suppleant Jyrki Puupponen)
  Sekreterare: Milla Öystilä, Sveaborgs förvaltningsnämnd (suppleant Petteri Takkula)
  Vice ordförande: Katriina Holm, Petäjävesi gamla kyrkas stiftelse (suppleant Hanna Hautamäki)

  Hanna-Leena Salminen, Raumo stad (suppleant Minna-Liisa Salonsaari)
  Irene Villanen, Raumo stad
  Malin Henriksson, Forststyrelsen (suppleant Kenth Nedergård)
  Jaana Rannanpää, UPM (suppleant Ville Majuri)

  Ta kontakt

  Ordförande
  Pirkko Yliselä
  + 358 40 504 3684
  pirkko.ylisela@maanmittauslaitos.fi

  Sekreterare
  Laura Heikkilä
  + 358 50 314 1918
  maailmanperinto@gmail.com