• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Gamla Raumo

  Gamla Raumos trästadsområde ligger i Raumo centrum. Objektet lades till Unescos världsarvslista 1991.

  Gamla Raumo är Nordens mest enhetligt bevarade trästadsområde och dess autenticitet grundar sig på ett mycket väl bevarat historiskt byggnadsbestånd, ett gatunät från medeltiden och ett levande samhälle. Gamla Raumo som man idag känner det bildades efter stadens brand 1682. De äldsta husen hänför sig till 1700-talet. I dag är Gamla Raumo en historisk bostadsmiljö med 800 invånare. På Gamla Raumos 29 hektar stora område finns över 600 byggnader, varav den största delen ägs av privatpersoner.

  Världsarvsobjektet förvaltas av Raumo stad, som ansvarar bland annat för objektets planläggning, infrastruktur samt turistinformation. Mål som rör skyddandet, byggandet och utvecklingen av Gamla Raumo definieras i detaljplanen. För att leda förverkligandet av detaljplanen har man upprättat ett specialorgan för Gamla Raumo, som ska höras om projekt som förutsätter tillstånd. Gamla Raumos specialorgan består av förtroendevalda utsedda av stadsstyrelsen samt Museiverkets och Raumo stads sakkunniga.

  I Gamla Raumos trästadsområde finns mångsidiga tjänster för såväl lokala invånare som turister. Objektet har årligen ca en halv miljon besökare.

  TA KONTAKT

  Raumo stads turistinformation:

  + 358 2 834 3512
  matkailu@rauma.fi

  LÄNKAR

  Raumo museum
  Sammallahdenmäki

  UNESCO – Old Rauma
  VisitRauma – turism