• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Sveaborgs sjöfästning

  Sveaborgs sjöfästning ligger utanför Helsingfors, en ungefär 15 minuter lång färjeresa från Salutorget. Objektet lades till Unescos världsarvslista 1991 som ett exceptionellt minnesmärke över krigsarkitektur. Sveaborgs särdrag beror på fästningens betydelse för tre staters försvar, för både Sveriges, Rysslands och Finlands.

  Sveaborgs byggarbeten påbörjades 1748 under det svenska styret. Då var fästningens uppgift att fungera som en flottbas för försvaret av fastlandet. År 1808 kapitulerade Sveaborg till de ryska trupperna, varvid fästningen blev ryskt militärobjekt och garnisonsstad. Man började kalla fästningen för Sveaborg 1918 och som en följd av Finlands självständighet byttes styret igen. Fästningen övergick i civil förvaltning 1973.

  I dag är Sveaborg en levande stadsdel där det bor ca 800 helsingforsare. Sjöfästningen är en av Finlands populäraste besöksplatser, med ca en miljon besökare årligen. Sveaborgs område innefattar ca 200 byggnader på ett 80 hektar landområde på åtta öar. Fästningen har ca 6 kilometer murar och allt som allt 105 kanoner. På Sveaborg är tjänsterna öppna året runt och evenemang samt guidade rundturer ordnas under alla årstider.

  Förvaltningsnämnden för Sveaborg under Undervisnings- och kulturministeriet restaurerar, underhåller, presenterar och förvaltar Sveaborg. Skyddsarbetet på objektet styrs av Sveaborgs skötsel- och nyttjandeplan samt strategin för hållbar turism.

  TA KONTAKT

  Sveaborgs turistinformation:

  Bekanta dig med det dagspecifika öppettiderna här!

  + 358 295 338 410
  WhatsApp + 358 50 572 4072
  info@suomenlinna.fi

  Mötes- och festlokaler:

  + 358 295 338 420
  tilavuokra@suomenlinna.fi

  Trafikförbindelser:

  Bekanta dig med trafikförbindelserna här!

  LÄNKAR

  Öppettider och evenemang

  Digital Sveaborg-guide

  Sveaborg Online Shop (på engelska)

  UNESCO – Fortress of Suomenlinna
  Helsinki Marketing – turism