• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Hållbar turism i världsarvs­objekten

  Definition av hållbar turism

  Enligt Unescos definition är hållbar turism ”turism, som tar i beaktande såväl nuvarande som kommande ekonomiska, sociala och ekologiska påverkningar med koncentration på besökare, näring och lokalsamhällets behov” – Turistorganisationen UNWTO under FN.

  Unescos världsarvscenters program för hållbar turism

  Hållbar turism är ett av Unescos världsarvscenters tyngdpunktsområden. Med programmet för hållbar turism möjliggör man skydds- och utvecklingsverksamhet för objekten med turismens medel med beaktande av både områdets aktörer och den lokala gemenskapen.

  ”Know-how” verktygsbacken för Unescos hållbara turism innehåller konkreta instruktioner om utveckling av hållbart resande på objektsnivån.

  Världsarvsobjektens och Forststyrelsens gemensamma principer för hållbar turism

  Finlands Unescos världsarvsobjekt och Forststyrelsens naturtjänster har gemensamma principer för hållbar turism, som man tar i beaktande i all egen verksamhet och i samarbetet med turismföretagare. Genom att förbinda sig till principerna försöker man garantera turismens ekologiska, sociokulturella samt ekonomiska hållbarhet. Principerna blev färdiga 2016.

  Mätare av hållbar turism i Finlands världsarvsobjekt

  Föreningen för Finlands världsarv förbereder under 2019 objektspecifika mätare för hållbar turism och uppföljningsmodell riktad till objekten. Detta är en del av Undervisnings- och kulturministeriets finansierade kulturturismprojekt, där föreningen i den första delen utvecklade både kulturturismprodukter som uppfyller internationella kriterier samt sina webbsidor.

  Att mäta hållbar turism i världsarvsobjekt är en fortsättning på de principer för hållbar turism som Forststyrelsen och Naturtjänsterna gemensamt upprättat. Mätarna skapas för föreningen med kulturturismprojektets beviljade uppföljningsfinansiering.