• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Bronsålders­gravrösena i Sammal­lahden­mäki

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki ligger ca 20 kilometer från Raumo centrum. Objektet lades till Unescos världsarvslista 1999.

  Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki företräder det mest omfattande och mångsidiga gravfältsområdet från bronskulturen samt tidsperiodens monumentalbyggande på Bottenvikens kustområde. I det karga bergslandskapets världsarvsobjekt finns 36 gravhögar. Den första undersökningen i Sammallahdenmäki gjordes 1891, då man grävde fram fyra rösen, bl.a. en fyrkantig stenbeläggning som döptes till ”Kyrkgolvet” och en valliknande, som man kallar ”Huilu gårds långa ruin”. År 2002 undersöktes åtta rösen i Sammallahdenmäki och i sex av dem påträffades brunnet människoben. De här fynden tyder på att man använt stenhögarna i Sammallahdenmäki som begravningsplatser.

  Sammallahdenmäki gravmonument skyddas i lagen om fornminnen och Museiverket är ansvarigt för att skydda rösena. Raumo stad ansvarar för förvaltningen av gravmonumentet i samarbete med områdets markägare, Museiverket och övriga myndigheter.

  Sammallahdenmäki besöks årligen av ca 11 500 besökare. Gravrösområdet har avgiftsfritt inträde året runt och under vardagar i juli ordnas guidade rundturer i området. Under sommaren ordnar man också busstransporter från Gamla Raumo till Sammallahdenmäki.

  TA KONTAKT

  Hanna-Leena Salminen
  Museiintendent
  + 358 44 334 3525
  hanna-leena.salminen@rauma.fi

  Guidejour i juli mån-fre kl. 11-17 (guidning 2 €/pers.)

  Raumo stads turistinformations kundservice Pyyrman:

  + 358 2 834 3512
  matkailu@rauma.fi

  LÄNKAR

  UNESCO – Bronze Age Burial Site of Sammallahdenmäki
  VisitRauma – turism