• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Toiminta

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys julkaisee tiedotteita ja muita ajankohtaisia julkaisuja, järjestää koulutuksia, toteuttaa maailmanperintökohteiden kehittämiseen tähtääviä tutkimuksia, selvityksiä ja aloitteita.

  Vuonna 2017 aloitetussa Museoviraston rahoittamassa kävijätutkimushankkeessa kerättiin vertailukelpoista tutkimustietoa kaikista maailmanperintökohteista ja koostettiin kohteille yhtenäinen kävijäseurantamenetelmä. Vastaava tutkimushanke tullaan toteuttamaan kohteissa noin 4-5 vuoden välein. Tutkimuksella vastattiin opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen maailmanperintöstrategian tavoitteisiin maailmanperintötietouden kasvattamisesta, yhteistyöstä kohteiden välillä ja kohteiden vaikuttavuuden selvittämisestä. Tutkimus loi arvokasta tietoperustaa niin kohteiden kuin yhdistyksen käyttöön.

  Vuonna 2018 aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurimatkailuhanke oli luonnollinen jatkumo kävijätutkimushankkeen myötä nousseen tarpeeseen kehittää kohteiden kulttuurimatkailutuotteita ja maailmanperintötietouden saavutettavuutta verkossa. Hankeen jatkorahoitus mahdollisti maailmanperintökohteiden yhteisten markkinointikanavien vahvistamisen ja verkkosivujen luomisen sekä kohdekohtaisten kestävän matkailun mittareiden laatimisen. Kulttuurimatkailuhanke vastasi kansallisen maailmanperintöstrategian tavoitteisiin osaamisen, saavutettavuuden ja kestävän matkailun osalta.

  Vuonna 2020 yhdistys koosti yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa Opi maailmanperinnöstä! -erillissivuston. Sivustolla on materiaalia maailmanperintökasvatuksen ja perusopetuksen tueksi. Sivusto on tarkoitettu opettajien materiaalipankiksi ja maailmanperintöön, kestävään kehitykseen sekä aineettomaan kulttuuriperintöön tutustumiseen. Hankkeella vastattiin kansallisen maailmanperintöstrategian tavoittesiin mahdollistaa maailmanperintökasvatuksen osuutta perusopetuksessa lisäten siihen tarvittavaa laadukasta materiaalia opettajille saavutettavaksi verkkoon.

  Vuosina 2020-2021 yhdistys otti askeleen kohti yhä laadukkaampia kävijäpalveluita edistäen kohteiden esittelyn ja viestinnän ydinviestejä. Kohteiden interpretaation pää- ja alateemat luovat pohjan ymmärrettävälle ja kohteiden arvoja kunnioittavalle maailmanperintöviestinnälle. Hanke vahvistaa kävijöiden maailmanperintötietoutta ja ymmärrystä suojelun merkityksestä

  Lue lisää maailmanperintöstrategiasta:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025