• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Toiminta

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys julkaisee tiedotteita ja muita ajankohtaisia julkaisuja, järjestää koulutuksia, toteuttaa maailmanperintökohteiden kehittämiseen tähtääviä tutkimuksia, selvityksiä ja aloitteita.

  Vuonna 2017 aloitetun kävijätutkimushankkeen tavoitteena oli kerätä vertailukelpoista tutkimustietoa kaikista maailmanperintökohteista ja koostaa kohteille yhtenäinen kävijäseurantamenetelmä. Vastaava tutkimushanke tullaan toteuttamaan kohteissa noin neljän vuoden välein. Tutkimuksella vastattiin opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen maailmanperintöstrategian tavoitteisiin maailmanperintötietouden kasvattamisesta, yhteistyöstä kohteiden välillä ja kohteiden vaikuttavuuden selvittämisestä.

  Vuonna 2018 aloitettu kulttuurimatkailuhanke oli luonnollinen jatkumo kävijätutkimushankkeen myötä nousseesta tarpeesta kehittää kohteiden kulttuurimatkailutuotteita ja maailmanperintötietouden saavutettavuutta verkossa. Hankeen jatkorahoitus antoi mahdollisuuden vahvistaa maailmanperintökohteiden markkinointikanavia ja kehittää kohdekohtaisia kestävän matkailun mittareita. Kulttuurimatkailuhanke vastaa kansallisen maailmanperintöstrategian tavoitteisiin osaamisen, saavutettavuuden ja kestävän matkailun osalta.

  Lue lisää maailmanperintöstrategiasta:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025