• FiFi
  • SweSwe
  • EngEng
  • Maailman­perintökasva­tushanke 2020

    Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys koosti vuonna 2020 yhdessä Suomen Kultuuriperintökasvatuksen seuran kanssa kaksikielisen Opi maailmanperinnöstä! -sivuston. Sivustolle on koottu materiaalia maailmanperintökasvatuksen ja perusopetuksen tueksi. Se on tarkoitettu opettajien materiaalipankiksi tai itse maailmanperintöön, kestävään kehitykseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön perehtymiseen.

    Museoviraston rahoittama Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi -hankkeen tavoitteena oli luoda kiinnostava, helposti lähestyttävä ja opetusta tukeva materiaalipankki maailmanperintökasvatukseen. Kohteittain tai oppiaineittain valittavat tehtävät ja opetusmateriaalit ovat valmiita käyttöön sellaisenaan tai niitä voi muokata omaan tarkoitukseen sopiviksi. Materiaali sisältää sanaristikoita, kuvatehtäviä, äänimaailmoja, tietovisoja, Kahoot-visoja, videoita, mobiilireittejä, ilmakarttoja, podcast-ohjeet, opetus- sekä kohde-esittelymateriaaleja.

    Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys vastasi hankkeen hallinnosta ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura hankkeen pedagogisen aineiston tuottamisesta. Vuoden 2021 aikana sivustoa markkinoitiin verkossa ja sille luotiin oma Instagram-tili @opimaailmanperinnosta.