• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Kestävä matkailu maailmanperintö­kohteissa

  Kestävän matkailun määritelmä

  Unescon määritelmän mukaan kestävä matkailu on ”matkailua, joka ottaa huomioon niin nykyiset kuin tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset keskittyen kävijöiden, elinkeinon, ympäristön ja paikallisyhteisön tarpeisiin” – YK:n alainen maailman matkailujärjestö UNWTO.

  Unescon Maailmanperintökeskuksen kestävän matkailun ohjelma

  Kestävä matkailu on yksi Unescon Maailmanperintökeskuksen painopistealueista. Kestävän matkailun ohjelman avulla mahdollistetaan kohteiden suojelu- ja kehitystoiminta kestävän matkailun keinoin huomioiden niin alueen toimijat kuin paikallinen yhteisö.

  Unescon kestävän matkailun ’How to’ -työkalupakki sisältää konkreettisia ohjeita kestävän matkailun kehittämiseen kohdetasolla.

  Maailmanperintökohteiden ja Metsähallituksen yhteiset kestävän matkailun periaatteet

  Suomen Unescon maailmanperintökohteilla ja Metsähallituksen luontopalveluilla on yhteiset kestävän matkailun periaatteet, jotka otetaan huomioon kaikessa omassa toiminnassa ja yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Periaatteisiin sitoutumalla pyritään takaamaan matkailun ekologinen, sosio-kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Periaatteet valmistuivat vuonna 2016.

  Suomen maailmanperintökohteiden kestävän matkailun mittarit

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys valmistelee vuoden 2019 aikana kohdekohtaisia kestävän matkailun mittareita ja kohteille suunnattua seurantamallia. Tämä on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kulttuurimatkailuhanketta, jonka ensimmäisessä osassa yhdistys kehitti niin kansainvälisiä kriteereitä täyttäviä kulttuurimatkailutuotteita kuin verkkosivujaan.

  Maailmanperintökohteiden kestävän matkailun mittareiden asettaminen on jatkoa Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa laadituille yhteisille kestävän matkailun periaatteille.

  Lue lisää kohteiden kestävän matkailun mittareihin liittyvästä hankkeesta.