• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Mitä on maailmanperintö?

  Maailmanperintösopimus

  Maailmanperintösopimus on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) vuonna 1972 hyväksymä kansainvälinen yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden suojelemiseksi. Maailmanperintösopimuksen avulla pyritään osoittamaan ja turvaamaan maailman keskeisten kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden arvo sekä säilyminen kansojen välisen yhteistyön avulla. Sopimuksen ratifioineet valtiot voivat ehdottaa kohteita maailmanperintöluetteloon. Suomi on ratifioinut maailmanperintösopimuksen vuonna 1987.

  Maailmanperintö Suomessa

  Suomessa on tällä hetkellä seitsemän maailmanperintökohdetta. Kuusi näistä on kulttuuriperintökohteita ja yksi luonnonperintökohde.

  Suomen maailmanperintökohteiden toimintaa ohjaavat maailmanperintösopimuksessa määritelty toimintaohjeisto (Operational guidelines), maailmanperintökomitean hyväksymä globaalistrategia ja Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025 sekä sille laadittu toimeenpanosuunnitelma.

  Kaikki Unescon maailmanperintökohteet ovat velvoitettuja raportoimaan toiminnastaan ja toimenpidesuunnitelmansa toteutumisesta muutaman vuoden välein. Raportoinnissa huomioidaan muun muassa kohteessa toteutettu kävijähallinta ja mahdollisesti kerätty tutkimustieto. Raportointi ja viestintä toimivat suojelu- ja kehitystyön pohjana.

  Aineeton maailmanperintö

  Yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003 ja Suomessa se astui voimaan vuonna 2013. Elävä aineeton kulttuuriperintö voi olla muun muassa suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, juhlamenoja, käsityötaitoja, ruokaperinteitä sekä luontoon liittyvää tietotaitoa. Sopimus painottaa kulttuurien moninaisuutta, perinteiden välittämistä ja ihmisen osallisuutta kulttuuriperintöön. Yhteisöllä on merkittävä rooli aineettoman kulttuuriperinnön tunnistamisessa ja määrittämisessä.

  Lue lisää maailmanperinnöstä:

  Maailmanperintökohteet Suomessa -esite (PDF)

  Museovirasto: Maailmanperintökohteet Suomessa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Yhteinen perintömme – Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025

  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Yhteistä perintöämme vaalien – Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025

  Svedjehamnin venevajat kuva Liselott Nyström Forsén