• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Interpretaatio­hanke 2020-2021

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys kehitti vuosina 2020-2021 kohteiden esittelyn ja viestinnän pää- ja alateemoja Viestit teräviksi ja maailmalle -hankkeessaan. Kohteiden esittelyä yhtenäistettiin ja interpretaatiosuunnitelma luotiin yhdessä Haaga-Helia AMK:n lehtorin Leena Grönroosin kanssa. Hankkeen mahdollisti opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus kulttuurimatkailun kehittämistoimiin.

  Hankkeessa toteutettiin kuudessa kohteessa yhteensä neljä eri etätyöpajaa syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Lisäksi hanke sisälsi kaksi kaikkien kohteiden yhteistä etätapaamista loppuvuodesta 2020 ja yhden yhteisen loppuseminaarin keväällä 2021. Merenkurkun saaristossa ei pidetty kohdekohtaisin työpajoja, koska kohde on jo aikaisemmin tehnyt interpretaatiotyötä yhdessä Ruotsin Korkearannikon kanssa ja luonut omat esittelyn pää- ja alateemansa.

  Kohteiden omien esittelyn ydinviestien rinnalla työpajoissa muokattiin kaikille kohteille yhteistä pääteemaa. Tämä pääteema kuvaa kaikkia Suomen seitsemää maailmanperintökohdetta ja sitä, miksi ne ovat suojelun kannalta merkittäviä.

  Suomen maailmanperintökohteet kertovat ihmiskunnan korvaamattomista arvoista. Niissä tunnet yhteyden menneen ja tulevan välillä sekä ymmärrät suojelun merkityksen.

  Työn perustana toimi kunkin kohteen OUV (Outstanding Universal Value) eli yleismaailmallinen erityisarvo. Kyseinen arvo on määritelty jokaiselle Unescon maailmanperintökohteelle, ja se on myös kriteeri kohdevalinnalle. Hankkeessa pyrittiin selkeyttämään yleismaailmallisen erityisarvon sanoma eli tiivistämään sen ydinviesti selkeästi yhteen virkkeeseen. Tavoitteena on, että kävijä muistaa tämän viestin kohteessa vierailtuaan.

  Tutustu tarkemmin kohteiden interpretaatiotyöhön:

  Suomen maailmanperintökohteiden esittelyn ja viestinnän pääteemat

  Hankkeen etenemisestä on kirjoitettu blogeja yhdistyksen verkkosivuilla.

  Vanha Rauma