• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Besökarunder­sökningsprojektet 2017-2019

  Föreningen för Finlands världsarv har utrett besökarprofiler, kundnöjdhet och regionekonomiska verkningar för vårt lands sju världsarvsobjekt under åren 2017-2019. Materialet samlades in under sommarmånaderna 2017 och 2018, förutom vad gäller Sveaborg och Gamla Raumo, där materialet samlades in under hela året. Insamling av material genomfördes av objektens anställda.

  Besöksundersökningsprojektet finansierades med Museiverkets beviljade statsbidrag för undersöknings- och utvecklingsprojekt i Finlands världsarvsobjekt.

  Resultaten på undersökningsprojektet utnyttjas såväl objektspecifikt i utvecklingen av tjänstestrukturen som grund för kultur- och naturarvets skyddsarbete. 

  I undersökningen användes Forststyrelsens besökaruppföljnings- och beräkningssystem, som i flera år använts för att undersöka besökare i Finlands nationalparker.

  Undersökningsprojektet har genomförts i samarbete med Forststyrelsens Naturtjänster, Sveaborgs förvaltningsnämnd, UPM-Kymmene Oyj. Lantmäteriverket, Raumo stad, Petäjävesi gamla kyrkas stiftelse och Museiverket. 

  Läs mer om resultaten:

  Besöksundersökningsprojektet för Finlands världarvsobjekt 2017-2019