Undervisnings­material: Frågesport om Struves meridianbåge

Vilken allmän måttenhet som ännu används idag fastställdes av mätningarna av Struves meridianbåge? Hur många punkter på Struves meridianbåge finns i Finland? Testa din kunskap med de tio frågorna i frågesporten och lär dig om världsarvet!

 1. Struves meridianbåge har även ett annat namn i Finland. Vad är meridianbågens andra namn?
  a. Den baltiska triangelkedjan
  b. Den rysk-skandinaviska gradmätningen
  c. Struves östeuropeiska mätning
  d. Gradkedjan mellan Svarta havet och Ishavet
 1. Triangelkedjan har fått sitt namn efter Georg Wilhelm von Struve. Meridianbågen uppstod emellertid som resultat av samarbetet mellan två män. Vem var denne andre person som var betydande vad gäller mätningen och planeringen av meridianbågen?
  a. Den estniske generalen Carl Friedricht Tenner
  b. Professor vid Svenska akademien, astronomen Nils Haqvin Selander
  c. Direktor vid astronomiska observatoriet i Kristiania, Christopher Hansteen
  d. Amanuens vid observatoriet i Helsingfors, Fredrik Woldstedt
 1. Struves meridianbåge hade ambitiösa vetenskapliga mål. För vilket ändamål mättes meridianbågen i främsta hand upp? Man ville alltså…
  a. fastställa ett allmäneuropeisk koordinatsystem från Svarta havet till Ishavet
  b. beräkna parametrarna som beskriver jordklotets form, dvs. ellipsoidens halva huvudaxel (a) och plattningsförhållande (f)
  c. rita en exakt karta från Donaudeltat till Hammerfest
  d. fastställa jordklotets längd- och breddgrader samt lutningsvinkel i förhållande till solen
 1. Struves meridianbåge var inte den första betydande gradmätningen i Europa. Vilken är den andra vetenskapligt kanske till och med viktigare gradmätningen än Struves meridianbåge i Europa?
  a. Den kejserliga gradmätningen från Moskva till St. Petersburg
  b. Den stora baltiska gradmätningen
  c. Dunkirk-Barcelona gradmätningen i Sydeuropa
  d. Gradmätningen av Lappland i Tornedalen
 1. Struves meridianbåge har valts till Unescos världsarvslista på basen av dess teknisk-vetenskapliga betydelse. Vilket årtal godkändes meridianbågen i listan över världsarv?
  a. 1985
  b. 1995
  c. 2005
  d. 2015
 1. I Finland finns tiotals punkter på Struves meridianbåge. Av dessa har några valts ut att representera hela meridianbågen i Finland som så kallade världsarvspunkter. Hur många sådana officiella världsarvspunkter har listats på Unescos världsarvslista?
  a. 3
  b. 6
  c. 9
  d. 13
 1. Vilken är Finlands nordligaste punkt på Struves meridianbåge som valts till världsarvslistan?
  a. Aavasaksa
  b. Ounastunturi
  c. Nedertorneå kyrka
  d. Stuorrahanoaivi
 1. Lantmäteriverket deltog aktivt i att få Struves meridianbåge på Unescos världsarvslista. Meridianbågen godkändes också på listan som ett flera länders serieobjekt. Genom hur många länders områden går meridianbågen numera?
  a. 5
  b. 7
  c. 10
  d. 12
 1. I slutet av 1700-talet pågick den franska revolutionen och medan det nya imperiet skapades ville man även förnya gamla och opraktiska måttenheter. Mätningarna av Struves meridianbåge visade att en måttenhet hade fastställts felaktigt på basen av tidigare oexakta uppgifter. Vilken måttenhet det internationella måttenhetssystemet var det fråga om?
  a. Längd – meter (m)
  b. Tid – sekund (s)
  c. Massa – kilogram (kg)
  d. Substansmängd – mol (mol)
 1. Vid gradmätning måste man göra flera mätningsoperationer för att triangelkedjan ska kunna mätas. Vilken av följande mätningsoperationer behövde man emellertid inte uträtta?
  a. Astronomisk positionsbestämning
  b. Avståndsmätning med måttband
  c. Vinkelmätning med teodolit
  d. Fastställning av gravitationen med hjälp av gravimetri

Se svaren här! Mer information om Struves meridianbåge finns här!


Struves meridianbåge-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni