Opetusmateriaali: Struven ket­ju -tietovisa

Minkä tänäkin päivänä käytetyn yleisen mittayksikön Struven ketjun mittaukset tarkensivat? Kuinka monta Struven ketjun pistettä Suomessa sijaitsee? Testaa tietosi 10 kysymyksen tietovisassa ja opi maailmanperinnöstä!

 1. Struven ketju tunnetaan Suomessa myös toisella nimellä. Mikä on ketjun toinen nimi?
  a. Baltialainen kolmioketju
  b. Venäläis-skandinaavinen astemittaus
  c. Itä-Eurooppalainen Struven mittaus
  d. Mustameri-Jäämeri asteketju
 1. Kolmioketju on nimetty Georg Wilhelm von Struven mukaan. Ketju syntyi kumminkin kahden miehen yhteistyön tuloksena. Kuka oli tämä toinen merkittävä henkilö ketjun mittaamisen ja suunnittelun kannalta?
  a. Virolainen kenraali Carl Friedricht Tenner
  b. Ruotsin akatemian professori ja tähtitieteilijä Nils Haqvin Selander
  c. Kristianin tähtitieteellisen observatorion johtaja Christopher Hansteen
  d. Helsingin observatorion amanuenssi Fredrik Woldstedt
 1. Struven ketjulla oli kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet. Mitä tarkoitusta varten ketju ensisijaisesti mitattiin? Pyrittiin siis
  a. määrittämään yleiseurooppalainen koordinaatisto Mustaltamereltä Jäämerelle
  b. laskemaan Maan muotoa kuvaavat parametrit eli ellipsoidin isoakselin puolikas (a) ja litistyssuhde (f)
  c. piirtämään tarkka kartta Tonavan suistosta Hammerfestiin
  d. määrittämään Maan pituus- ja leveyspiirit sekä kallistuskulma suhteessa Aurinkoon
 1. Struven ketju ei ollut ensimmäinen merkittävä astemittaus Euroopassa. Mikä on toinen tieteellisesti ehkä jopa Struven ketjuakin merkittävämpi astemittaus Euroopassa?
  a. Keisarillinen astemittaus Moskovasta Pietariin
  b. Suuri Baltialainen astemittaus
  c. Dunkirk-Barcelona astemittaus etelä Euroopassa
  d. Lapin astemittaus Tornionjokilaaksossa
 1. Struven ketju on valittu Unescon maailmanperintöluetteloon sen teknistieteellisen merkityksen perusteella. Minä vuonna ketju hyväksyttiin maailmanperintöluetteloon?
  a. 1985
  b. 1995
  c. 2005
  d. 2015
 1. Suomen maaperällä on kymmeniä Struven ketjun pisteitä. Näistä muutama on valittu edustamaan koko ketjua Suomen osalta niin sanottuina maailmanperintöpisteinä. Kuinka monta tällaista virallista maailmanperintöpistettä on listattu Unescon maailmanperintöluetteloon?
  a. 3
  b. 6
  c. 9
  d. 13
 1. Mikä on Suomen pohjoisin maailmanperintöluetteloon valittu Struven ketjun piste?
  a. Aavasaksa
  b. Ounas-tunturi
  c. Alatornion kirkko
  d. Stuorrahanoaivi
 1. Maanmittauslaitos oli aktiivisesti ajamassa Struven ketjua Unescon maailmanperintöluetteloon. Ketju hyväksyttiinkin usean maan yhteisenä sarjanimeämiskohteena listalle. Kuinka monen maan alueella ketju nykyään kulkee?
  a. 5
  b. 7
  c. 10
  d. 12
 1. 1700-luvun lopulla oli käynnissä Ranskan vallankumous ja uuden imperiumin luomisen huumassa haluttiin uusia myös vanhat ja epäkäytännölliset mittayksiköt. Struven ketjun mittaukset paljastivat, että yksi mittayksikkö oli määritetty virheellisesti aiemman epätarkan tiedon valossa. Mikä oli tämä SI-järjestelmän mukainen mittayksikkö?
  a. Pituus – metri (m)
  b. Aika – sekunti (s)
  c. Massa – kilogramma (kg)
  d. Ainemäärä – mooli (mol)
 1. Astemittauksissa on tarpeen tehdä useampia mittausoperaatioita, jotta kolmioketju saadaan mitattua. Mitä yhtä seuraavista mittausoperaatioista ei kumminkaan tarvinnut suorittaa?
  a. Tähtitieteellinen paikanmääritys
  b. Etäisyyden mittaus mittanauhalla
  c. Kulmien mittaaminen teodoliitillä
  d. Painovoiman määrittäminen gravimetrillä

Katson tietovisan vastaukset ja niiden taustaa täältä! Lisää tietoa Struven ketjusta löydät täältä!

Struven ketju-ikoni
Historia ja yhteiskuntaoppi-ikoni
Luonnontieteet-ikoni
Taito- ja taideaineet-ikoni
Uskonto ja elämänkatsomus-ikoni