• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Suomen maailmanperintö­kohteiden esittelyä kehitetään yhdessä

  Suomen maailmanperintö­kohteiden esittelyä kehitetään yhdessä

  7.5.2020 Uutiset 0
  Maailmanperintö, kuva Maanmittauslaitos

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys on vastaanottanut opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta kulttuurimatkailun kehittämiseen vuosille 2020 ja 2021. Vuoden mittaisessa hankkeessa kehitetään kohteiden yhtenäistä esittelyä ja laaditaan yhteinen interpretaatiosuunnitelma.

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta myös Petäjäveden vanhan kirkon maailmanperintötietouden ja digitaalisen opastuskonseptoinnin kehittämiseen. Samalla parannetaan Struven ketjun opastusta maailmanperintökohteena. Lisäksi erityisavustusta myönnettiin Merenkurkun saariston maailmanperintöalueeseen liittyvän kulttuurihistoriallisen opastuksen kehittämiseen. Yhteensä opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksia 1 000 000 euroa. Ministeriön verkkosivuilta löytyy lisää tietoa avustuksista.

  Esittelyn ja viestinnän kautta parempia kävijäkokemuksia

  Esittelyn kehittämisellä tarjotaan kävijöille yhä laadukkaampia palveluita ja kokemuksia sekä vahvistetaan kävijöiden maailmanperintötietoutta.

  Hankerahoituksen avulla kohteille laaditaan yhteinen interpretaatiosuunnitelma, jonka avulla tuotetaan ja välitetään syvempää merkitystä kävijöille esittelyn kautta. Näin kävijä ymmärtää kohteen arvon ja sitoutuu omalta osaltaan vaalimaan kohteen ainutlaatuisuutta.

  Interpretaatiosuunnitelma luodaan verkostoyhteistyönä kohteiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

  MML maailmanperinto 3
  Kuva, Maanmittauslaitos

  Esittelyä kehitetään aikaisempien hankkeiden pohjalta

  Interpretaatiosuunnitelma pohjautuu maailmanperintökohteiden yhdistyksen aikaisempien hankkeiden ja tutkimusten kautta saatuun tietoperustaan sekä tarvekartoitukseen. Kävijätiedon, kävijöiden maailmanperintötietouden ja kehittämiskohteiden taustalla toimii vuosina 2017-2019 toteutettu kävijätutkimushanke.

  Vuonna 2019 avattu kohteiden yhteinen maailmanperinto.fi verkkosivusto toimii viestinnän alustana ja tiedonjaon kanavana. Lisäksi vuosina 2018 ja 2019 kehitettyjä opetus- ja kulttuuriministeriön Matkailu 4.0 hankkeen kulttuurimatkailupalveluita ja kyseisen hankkeen kautta muodostuneita verkostoja pyritään vahvistamaan.

  Hankkeen kautta toteutetaan vuonna 2019-2020 laadittuja kestävän matkailun periaatteita sekä niihin luotuja mittareita. Kohteiden arvot ja niiden ymmärrys, paikallisten yhteisöjen osallistuminen ja vastuullinen viestintä toimivat käynnistyvän hankkeen lähtökohtina.

  Kaikki maailmanperintökohteissa tapahtuva kehitystyö pohjautuu kansalliseen maailmanperintöstrategiaan. Tässä hankkeessa toteutetaan maailmanperintötietouden vahvistamisen, laadukkaiden kävijäpalveluiden ja yhteisen viestinnän tavoitteita.

  Lisätietoja:

  Pirkko Yliselä
  puheenjohtaja
  040 504 3684
  pirkko.ylisela@maanmittauslaitos.fi

  Laura Heikkilä
  projektipäällikkö
  050 314 1918
  maailmanperinto@gmail.com