• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Kirjoittajalta Laura

  Elävä Suomenlinna tutkimusryhmä

  BLOGI: Maailmanperintö­kohteiden asukkaat ovat oman kulttuuri­perintönsä asiantuntijoita

  Elävä Suomenlinna -tutkimushankkeen kulttuurintutkijat ovat tehneet Suomenlinnassa etnografista kenttätyötä viimeiset kolme vuotta. Asukkaiden, työntekijöiden ja muiden saarilla toimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä maailmanperintökohteen muuttumisesta on tallennettu haastatteluin. Hankkeen uusi uusi podcast-sarja kertoo tutkimuksen periaatteista, näkökulmista ja tutkimustuloksista sekä jututtaa kutsuvieraita. Ensimmäisessä jaksossa asuttuja maailmanperintökohteita vertaillaan Suomenlinnan ja Vanhan Rauman näkökulmista. Tavoitteena kulttuurinen kestävyys, jossa asukkaiden ääntä…
  Read more


  24.3.2020 0
  Ilmakuva 1

  BLOGI: Sammallahden­mäki 20 vuotta Unescon maailmanperintö­kohteena

  Viime vuonna vietettiin täällä Raumalla juhlavuotta, kun Sammallahdenmäen nimeämisestä maailmanperintölistalle tuli pyöreitä vuosia. Kuluneiden 20 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Kävijämäärät ovat kasvaneet moninkertaisiksi ja palveluita on kehitetty. Ennen kohteen nimeämistä vuoden 1999 syksyllä, Sammallahdenmäen röykkiöalue oli kyllä tunnettu kohde arkeologien ja paikallisten keskuudessa, mutta matkailijoita ei alueella juurikaan vieraillut. Nykyisin tilanne on toinen. Viime…
  Read more


  9.3.2020 0
  Kustaanmiekan vallit kuva Dorit Salutsij

  BLOGI: Kestävä matkailu Suomenlinnassa kannattaa

  Suomenlinna on Suomen suosituin matkailukohde, koti 800 helsinkiläiselle ja työpaikka 400:lle. Viapori mainittiin matkaoppaissa ensimmäisen kerran 1800-luvulla ja Suomenlinnan esitteleminen matkailijoille on ollut Ehrensvärd-seuran missiona jo melkein sadan vuoden ajan. Suomenlinnan saadessa maailmanperintöstatuksen vuonna 1991, oli matkailu vakiintunut osa linnoitussaarten arkea ja oma kiinnostava kerrostumansa Suomenlinnan historiassa. Suomenlinnan kävijämäärät ovat kasvaneet viimeisen 20 vuoden aikana…
  Read more


  26.2.2020 0
  Maailmanperintöpostikortti, Maanmittauslaitos

  Suomen Unescon maailmanperintö­kohteita kehitettiin yhdessä vuonna 2019

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys on kehittänyt viime vuosina tiiviissä yhteistyössä Suomen seitsemää maailmanperintökohdetta. Vuoden 2019 aikana päättyi kolme isoa hanketta, joissa kohteiden kehittämisen ja yhteisen näkyvyyden eteen tehtiin laajalla rintamalla töitä. ”Maailmanperintökohteet muistuttavat kulttuurimme kehityskohdista ja ne kiinnostavat miljoonia vierailijoita ympäri maailman. Viime vuonna saimme kehittää kohteiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston tuella. Hankkeissa vietiin…
  Read more


  17.1.2020 0
  Suomenlinna museo

  Suomenlinnan maailmanperintökohdetta kehitetään kestävästi matkailukohteena

  Suomenlinnasta pidetään hyvää huolta, ja se halutaan säilyttää myös tuleville sukupolville. Uudessa vuoden 2019 lopussa valmistuneessa Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelmassa korostetaan Suomenlinnan arvojen säilyttämistä ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehtiin yhdessä laajan verkoston kanssa. Tärkeitä kestävän matkailun tavoitteita jatkossa ovat muun muassa linnoituksen hiekkavallien suojelu, asuinrauhan parantaminen viestinnällä ja talven matkailupalvelujen kehittäminen. Yhä useampi…
  Read more


  14.1.2020 0
  Petäjäveden vanha kirkko talviyönä pieni

  Museoviraston avustusta maailmanperintö­kohteiden tutkimus- ja kehittämishank­keisiin

  Museovirasto on myöntänyt maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 75 750 euroa. Avustusta sai 4 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen ja/tai lisää tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä. Lisäksi museovirasto on jakanut 78 400 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille.…
  Read more


  20.12.2019 0
  Merenkurkku talvella pieni kuva Liselott Nyström Forsén

  BLOGI: Mikä ihmeen jääkauden ulkoilmamuseo?

  Täällä korkea kohtaa matalan. Täällä maa kohoaa hiljalleen merestä. Jääkauden ulkoilmamuseoksikin tätä maailmanperintökohdetta kutsutaan. Joko arvaat mistä kohteesta on kyse? Kyse on Merenkurkun saaristosta, joka on Suomen ainoa luonnonperintökohde Unescon maailmanperintökohteiden listalla. Mutta miten niin korkea kohtaa täällä matalan? Matalalla Merenkurkun saaristolla on myös korkeampi vastineensa, nimittäin Ruotsin Korkearannikko. Yhdessä nämä alueet muodostavat yhteisen, rajat…
  Read more


  4.12.2019 0
  Pyykkejä narulla kuva Dorit Salutskij

  BLOGI: Matkailu ja paikallisuus Suomenlinnassa

  Viaporin asukkaat Suomenlinnan merilinnoitus on aina ollut myös kotisaari. Linnoitusta perustettaessa sinne saapui sotilaita, rakennusmiehiä ja vankeja, ja edellisten perässä myös kauppiaita, taiteilijoita, palvelijoita ja perheenjäseniä. Venäläisellä kaudella linnoituksessa eli monikulttuurinen varuskunta, jolla oli vahva venäläinen identiteetti. Suomalaisella kaudella linnoitus rapistui ja 1960-70-luvuilla asukkaat olivat varsin tyytymättömiä asuinolosuhteisiin rapistuneessa Suomenlinnassa. Kun linnoitusta alettiin rakentaa, oli…
  Read more


  6.11.2019 0
  kehitä kulttuurikohteen vierailukokemusta opiskelijat 1

  Unesco-kirkon vierailijoille etsitään uutta koettavaa Jyväskylän yliopistolla

  Petäjäveden vanhan kirkon seinähirret ovat nähneet suomalaista maalaiselämää jo neljänä vuosisatana. Tänä syksynä Jyväskylän yliopisto-opiskelijat etsivät uusia tapoja tuoda vanhan kirkon historiaa vierailijoiden koettavaksi ”Kehitä kulttuuriperintökohteen vierailukokemusta” -projektikurssilla. Unescon maailmanperintökohteeseen ideoidaan ja suunnitellaan kurssilla ainakin erilaisia tarinoita kertovia ja kuvaavia opastuksia. Syyslukukauden ajan kestävä kurssi on avoin Jyväskylän yliopiston historian, etnologian ja antropologian, museologian ja Kulttuurit…
  Read more


  16.10.2019 0
  EDw6UvSUUAAVbys

  Jellingistä ensimmäinen pohjoismaisen maailmanperintöpalkinnon voittaja

  Pohjoismainen maailmanperintöyhdistys palkitsi tanskalaisen Jellingin maailmanperintökohteen ohjaus- ja yhteistyöryhmät pohjoismaisella maailmanperintöpalkinnolla 3.9.2019 Tukholman kaupungintalolla. Palkinto myönnettiin ensimmäistä kertaa. Palkittuja ryhmiä edustavat muun muassa Vejlen kunta, Jellingin kirkko ja Tanskan kansallismuseon Jellingin kohde. Kohteeseen kuuluvat Jellingin hautakummut, riimukivet ja kirkko. Hautakummut ja toinen riimukivistä ovat vaikuttavia esimerkkejä pakanallisesta pohjoismaisesta kulttuurista. Toinen riimukivistä ja kirkko kuvastavat kristinuskon…
  Read more


  10.9.2019 0