• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Suomen Unescon maailmanperintö­kohteita kehitettiin yhdessä vuonna 2019

  Suomen Unescon maailmanperintö­kohteita kehitettiin yhdessä vuonna 2019

  17.1.2020 Uutiset 0
  Maailmanperintöpostikortti, Maanmittauslaitos

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys on kehittänyt viime vuosina tiiviissä yhteistyössä Suomen seitsemää maailmanperintökohdetta. Vuoden 2019 aikana päättyi kolme isoa hanketta, joissa kohteiden kehittämisen ja yhteisen näkyvyyden eteen tehtiin laajalla rintamalla töitä.

  ”Maailmanperintökohteet muistuttavat kulttuurimme kehityskohdista ja ne kiinnostavat miljoonia vierailijoita ympäri maailman. Viime vuonna saimme kehittää kohteiden toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston tuella. Hankkeissa vietiin maaliin kolmivuotinen kävijätutkimushanke, kehitettiin kulttuurimatkailupalveluita, julkaistiin yhteiset verkkosivut ja uusi esite sekä luotiin kestävän matkailun mittarit”, Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen puheenjohtaja Hanna-Leena Salminen sanoo.

  Maailmanperintökävijät ovat tyytyväisiä vierailuunsa

  Maailmanperintökohteissa vierailee pääosin kotimaisia matkailijoita, mutta kohteet vetävät puoleensa myös kansainvälisiä kävijöitä. Maailmanperintökävijät arvostavat luonnon läheisyyttä. Maailmanperintökohteet vaikuttavat suuresti paikallisesti, sillä kulttuuri- ja luonnonperinnön rinnalla kävijät tutustuvat myös alueen muihin matkailukohteisiin ja -palveluihin.

  Pääosin Museoviraston rahoittamassa Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen kävijätutkimushankkeessa selvitettiin ensimmäistä kertaa yhdenmukaisella menetelmällä kohteiden kävijäprofiilia, asiakastyytyväisyyttä ja suojelun vaikuttavuutta. Saadun tutkimustiedon avulla voidaan kehittää kohteiden toimintaa sekä vaikuttaa kävijöiden hyvinvointiin ja palveluiden menestykseen. Yhteisiä kävijätutkimuksia tehdään jatkossa säännöllisesti, jotta saadaan jatkuvaa vertailukelpoista tietoa.

  Tutkimustulosten tiivistelmä on luettavissa yhdessä kohdekohtaisten kävijätutkimusraporttien rinnalla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

  Uusia kulttuurimatkailupalveluita

  Maailmanperintökohteiden kulttuurimatkailupalveluita ja tuotteita työstettiin yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Palvelut ja tuotteet luotiin vastaamaan Visit Finlandin asettamia kriteereitä kansainvälisille matkailijoille suunnatuille matkailutuotteille ja palveluille.

  Hankkeen myötä kehitettiin mm. taksiyhteys Vanhan Rauman ja Sammallahdenmäen välille sekä Suomenlinnan Suupalat -ruokatapahtuma.

  Tuotekehitys oli mahdollista Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailun kehittämistoimiin kohdistetun erityisavustuksen ansiosta.

  Maailmanperintöasiaa löytyy verkosta osoitteesta maailmanperinto.fi

  Nyt maailmanperinnöstä ja Suomen kohteista kiinnostuneet saavat helposti tietoa yhdestä paikasta, kun kohteiden ensimmäiset yhteiset verkkosivut avattiin keväällä 2019. Verkkosivut palvelevat niin kotimaisia kuin ulkomaisia matkailijoita sekä esimerkiksi opettajia ja koululaisia.

  Suomen maailmanperintökohteiden yhteisesite sai uuden ilmeen. Esitteen sähköinen versio löytyy verkkosivuilta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Kohteissa esitettä on jaossa myös painettuna.

  Kestävää matkailua maailmanperintökohteissa

  Matkailu 4.0 -hankkeen jatkorahoitus mahdollisti kohteiden yhteisten kestävän matkailun mittarien työstämisen. Mittarit ovat jatkoa vuonna 2016 luoduille maailmanperintökohteiden ja Metsähallituksen kansallispuistojen yhteisille kestävän matkailun periaatteille.

  Kestävän matkailun mittarit laadittiin yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kestävän matkailun asiantuntijoiden kanssa. Kestävän matkailun toteutumista on tärkeää mitata ja seurata, jotta kohteiden matkailua voidaan kehittää hallitusti.

  Kohteiden yhteistyö jatkuu Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen koordinoimana. Vuoden 2020 painopisteenä kehittämistyössä on maailmanperintökasvatus.

  Lisätietoja:

  Hanna-Leena Salminen, puheenjohtaja 044 334 3225 hanna-leena.salminen@rauma.fi
  Laura Heikkilä, projektikoordinaattori 050 314 1918, maailmanperinto@gmail.com

  Maailmanperintöpostikortti, Maanmittauslaitos