• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • BLOGI: Kehitystyö maailman­perinnön näkyvyyden edistämiseksi jatkuu vuonna 2021

  BLOGI: Kehitystyö maailman­perinnön näkyvyyden edistämiseksi jatkuu vuonna 2021

  21.1.2021 Uutiset 0
  Maailmanperintö, kuva Maanmittauslaitos

  Suomen maailmanperintökohteita esittelevä verkkosivu maailmanperinto.fi sai vuoden 2020 aikana maailmanperintökasvatukseen liittyvän Opi maailmanperinnöstä! -erillissivuston. Sivustolle on koottu materiaalia maailmanperintökasvatuksen ja perusopetuksen tueksi. Se on tarkoitettu opettajien materiaalipankiksi tai itse maailmanperintöön, kestävään kehitykseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön perehtymiseen. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa.

  Suomen maailmanperintökohteiden yhtenäistä esittelyä kehitettiin vuoden 2020 kesästä eteenpäin kohdekohtaisten interpretaatiosuunnitelmien avulla. Interpretaatiotyötä jatketaan edelleen vuoden 2021 aikana yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja matkailun liikkeenjohdon lehtorin Leena Grönroosin kanssa. Hankkeen myötä kohteille laaditaan esittelyn sekä viestinnän pää- ja alateemat. Nämä teemat auttavat kävijää ymmärtämään kohteen merkityksen, arvon ja suojelun tärkeyden. Teemojen kautta jäsennetään sisältöä kohteiden yhtenäiselle esittelylle sekä kohdekohtaisille tarinoille.

  Lue interpretaatiotyön edistymisestä blogeistamme!

  Vuonna 2020 maailmanperintökohteet edustivat näkyvästi haastavasta vuodesta riippumatta. Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys osallistui useisiin webinaareihin esitellen mm. tietoperustaan liittyvää kehitystyötä sekä kestävän matkailun työtä maailmanperintökohteissa. Loppuvuodesta 2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Ympäristöministeriön sekä Museoviraston ja Metsähallituksen Luontopalveluiden yhteistyössä järjestämä ensimmäinen kansallinen Maailmanperintöfoorumi oli menestys ja loi tärkeää keskustelua maailmanperintökohteiden vaikuttavuudesta.

  Vuoden 2021 alusta käynnistyy Museoviraston rahoittama Tiekartta 2030 -hanke. Tässä hankkeessa selvitetään, mitä suomalainen yhteiskunta odottaa maailmanperintökohteiltaan, ja minkälaisia odotuksia sekä toiveita eri viranomaisilla on maailmanperintökohteille ja Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen toiminnalle.

  Maailmanperintökohteet ovat matkailullisesti tärkeitä niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen tuottaman kävijätutkimushankkeen 2017–2019 mukaan kohteet kiinnostavat kävijöitä ja niillä on paikallisesti merkittävä vaikutus niin hyvinvoinnin kuin talouden kannalta. Kohteiden on tästä syystä tarpeellista tietää, millaisia odotuksia niihin kohdistetaan kulttuuri- ja luontomatkailun kohteina, sekä miten ne voisivat toimia yhä näkyvämmin ja vaikuttavammin matkailutoiminnassa. Kyseiset odotukset viitoittavat yhtä lailla yhdistyksen toimintaa ja toiminnan kohdistamista odotuksia tukeviin hankkeisiin.

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys on toteuttanut kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa vuodesta 2017 asti. Hankkeessa arvioidaan yhdistyksen tähänastista toimintaa ja selvitetään, miten Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys palvelisi parhaiten kohteita sekä niiden sidosryhmiä.

  Kyselytutkimusmenetelmällä toteutettavan hankkeen loppuraportti on tiekartta kohteiden sekä yhdistyksen tulevalle toiminnalle vuoteen 2030. Hanke on vuoden mittainen ja sen loppuwebinaari pidetään loppuvuodesta 2021.

  Seuraa Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ajankohtaista toimintaa somesta!

  Facebook: @suomenmaailmanperintökohteet

  Instagram: @finnishworldheritagesites

  Twitter: @SuomenMPkohteet

  Toimituskunta: Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen hallitus.