Video: Struves meridianbåge

Bekanta dig med historien om Struves meridianbåge och syftet med mätningskedjan genom att titta på videon!

Videorna har gjorts av Jyrki Puupponen på Lantmäteriverket. Den finskspråkiga videon är cirka 32 minuter lång och den engelskspråkiga är under 30 minuter lång.

Titta på videon på finska eller engelska. Gör en mindmap om triangelmätning på basen av videon.

Mer information om Struves meridianbåge finns här!

Video 1.
Video 2.
Struves meridianbåge-ikoni
Främmande språk-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni