Video: Petäjävesi gamla kyrka

Bekanta dig med Petäjävesi gamla kyrka med hjälp av musikvideon!

Videon har gjorts av Samuli Raappana (Tuuliajo) i samarbete med Petäjävesi gamla kyrkas stiftelse. Video är cirka 5 minuter lång.

Uppgift 1. Titta på videon och fundera vad kyrkan berättar om de människor som en gång i tiden byggde den. Vad var byggarna skickliga på?

Uppgift 2. Titta på videon och fundera på vilka sätt människorna som byggde kyrkan skiljde sig från oss och vad vi har gemensamt. Vad ville byggarna berätta med sin kyrka? Hurudana budskap finns det i kyrkan?

Uppgift 3. Vad tycker du att är vackert i kyrkan? Hurudana skillnader och likheter har kyrkan i jämförelse med andra kyrkor du har besökt?

Mer information om Petäjävesi gamla kyrka finns här!

Petäjävesi gamla kyrka-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni