Video: Kvarkens skärgård

Mustasaaren keskuskoulu och Norra Korsholms skola presenterar: Berättelser från Kvarkens skärgård!

Videon gjordes som en del av projektet Deltagande och gemenskap i världsarvsfostran där Föreningen för kulturarvsfostran i Finland publicerar elevers videor om Finlands världsarvsobjekt. Projektet finansierades av Museiverket. Skoleleverna planerade, skrev manus, uppträdde, filmade och ljudsatte videon själva.

Videon är på finska och svenska och är cirka 13 minuter lång.

Mer information om Kvarkens skärgård finns här!

Kvarkens skärgård-ikoni
Främmande språk-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni