Undervisnings­material: Videopresen­tation av världsarvs­objekten

Bekanta dig med Unescos världsarvsobjekt i Finland med hjälp av videon hemifrån eller från klassrummet!

YLE Arenan producerade år 2019 videopresentationer över Finlands alla världsarvsobjekt. Videorna är 3-4 minuter långa och på finska.

Sveaborgs sjöfästning

Gamla Raumo

Petäjävesi gamla kyrka

Verla träsliperi och pappfabrik

Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki

Struves meridianbåge

Kvarkens skärgård

Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki-ikoni
Gamla Raumo-ikoni
Kvarkens skärgård-ikoni
Petäjävesi gamla kyrka-ikoni
Struves meridianbåge-ikoni
Sveaborgs sjöfästning-ikoni
Verla träsliperi och pappfabrik-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni