Undervisnings­material: Verla skogsstig

Bekanta dig med Verlas natur och skogsvård på plats eller från klassrummet!

Verla skogsstig presenterar skogar i olika växtstadier och naturområden som på grund av sin mångfald är värdefulla. Längs skogsstigen lär du dig hur skogar vårdas ansvarsfullt och hur produkter som tillverkats av ansvarsfullt vårdat virke har en betydande roll i att hejda klimatförändringen (materialet är endast på finska och engelska).

Ladda ner broschyren och lyssna på guidningarna. Du kan besöka stigen virtuellt med hjälp av 360-kameran från din egen enhet. När du har bekantat dig med skogsstigen kan du testa din kunskap i Skogsgurufrågesporten med 15 frågor!

Mer information om Verla finns här!

Verla träsliperi och pappfabrik-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Främmande språk-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni