Undervisnings­­material: Vårt gemensamma världsarv

Upptäck vårt gemensamma världsarv med hjälp av webbutställningen! Utställningen innehåller ett uppgiftspaket samt svar.

Webbutställningen Vårt gemensamma världsarv är en utställning om världsarvet som producerats av Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Museiverket.

Materialet är på finska, svenska och engelska. Utställningen inkluderar även uppgiftspaket med frågor och svar på tre språk.

Uppgiftspaket och modellsvar på svenska.

Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki-ikoni
Gamla Raumo-ikoni
Kvarkens skärgård-ikoni
Petäjävesi gamla kyrka-ikoni
Struves meridianbåge-ikoni
Sveaborgs sjöfästning-ikoni
Verla träsliperi och pappfabrik-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Främmande språk-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni