Undervisnings­­material: Kvarkens skärgård

Bekanta dig med Kvarkens skärgård med hjälp av undervisningsmaterialet!

Fortstyrelsen har gjort nytt undervisningsmaterial om Kvarkens skärgårds och Höga kustens världsarvsobjekt från projektet Lystra tillgängligt för lärare.

Undervisningsmaterialet är uppdelat enligt tema: 1. Urberg, 2. Istid, 3. Landhöjning, 4. Natur, 5. Kultur och 6. Världsarv. Materialet finns på finska och svenska.

Mer information om Kvarkens skärgård samt Höga kustens och Kvarkens skärgårds världsarv finns på webben!

Kvarkens skärgård-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Främmande språk-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni