Undervisnings­material: Kvarkens skärgård och Höga kusten

Bekanta dig med Kvarkens skärgårds och Höga kustens gemensamma världsarv med hjälp av videorna!

På YouTube-kanalen High Coast Kvarken finns videor och animationer om geologiska särdrag, landhöjningen och naturens förändring. Med hjälp av videorna kan du också besöka Kvarkens skärgård och Höga kusten från soffan hemma eller från klassrummet!

Materialet är på finska, svenska och engelska. Videorna är 1–3 minuter långa.

Mer information om Kvarkens skärgård samt Höga kustens och Kvarkens skärgårds världsarv finns på webben!

Kvarkens skärgård-ikoni
Främmande språk-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni