Undervisnings­material: Kulturarvs­snurran

Med denna kulturarvssnurra kan du dyka in i de levande kulturarvens värld!

Med hjälp av verktyget kan du leda ett okomplicerat samtal om kulturarv eller leda elever i olika åldrar till en djupare reflektion.

Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni