Undervisnings­material: Kompass för hållbar utveckling

Diskutera hållbar utveckling och levande kulturarv med hjälp av kompassen!

Kompassen är uppdelad i den hållbara utvecklingens fyra huvudområden (ekologisk, ekonomisk, social och kulturell) och åtta delområden, som vart och ett innehåller tre frågor.

Kompassen är ett verktyg för diskussion och utveckling, på basen av vilken du kan till exempel fundera på en viss faktors växelverkan, delaktighet eller förhållande till naturen och fundera hur verksamheten kunde utvecklas med hjälp av idéerna som fötts under diskussionen.

Hur använder man kompassen?

Ladda ner, skriv ut och klipp ut kompassen. Lägg en påsnit i kompassens mitt och starta diskussionen!

1. Välj ett fenomen som är ett immateriellt kulturarv eller något annat ämne som intresserar dig.

2. Undersök den hållbara utvecklingens teman i kompassens yttre kant.

3. Välj de teman som intresserar dig och bekanta dig med frågorna kring temat. Undersök fenomenet som du har valt med hjälp av frågorna. Undvik självklarheter och försök vara vidsynt.

4. Undersök så många teman du vill. Du kan även skapa nya frågor om du tycker att det fattas några. Skriv ner nya tankar som driver dig framåt (1–3).

Kompassen för hållbar utveckling har skapats av Museiverket, Centret för konstfrämjande, Tulevaisuuden tutkimuskeskus / Åbo universitet, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, Suomen kansanmusiikki-instituutti ry samt Humap.

Färdighets- och konstämnen-ikoni
Främmande språk-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni