Undervisnings­material: Immateriellt kulturarv

Vad är levande kulturarv? Hurudant levande kulturarv finns i Finland? Lär dig mer om immateriellt kulturarv!

Undervisningsmaterialet för levande arv erbjuder mångsidiga möjligheter för att behandla levande kulturarv som tema med elever i olika åldrar. Undervisningsmaterialet och webbplatsen har förverkligats i samarbete mellan Museiverket och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland i anknytning till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Webbplatsen är på finska och engelska.

Bekanta dig även med YouTube-kanalen Elävä perintö samt Wikiförteckningen för levande kulturarv!

Du kan även bekanta dig med levande kulturarv via ungdomarnas videon! Inom projektet Live elävä perintö! producerade ungdomar videor om levande kulturarv som var viktiga för dem själva tillsammans med Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.

Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni