Ljudvärld: Verla träsliperi och pappfabrik

Hur låter ett tyst museum? Bekanta dig med Verla genom ljud!

Ljudvärldarna spelades in i Verla våren 2020. Ljudvärldarna är under 2 minuter långa och kan behandlas med eleverna till exempel med hjälp av uppgifterna intill.

Förklaringar till ljuden finns här.

Uppgift 1. Lyssna på ljudvärld 1. Hurudana ljud hör du? Känner du igen alla ljud?

Uppgift 2. Lyssna på ljudvärld 1. Rita eller skriv på basen av ljuden hurudan plats det är fråga om.

Uppgift 3. Lyssna på ljudvärld 2. Verla har nu tystnat efter forna tiders brådska, såsom många andra fabriksmiljöer från den tidiga industrialiseringen. Hur tycker du att en tyst fabrik låter? Vad tycker du att man borde göra åt tystnade fabriker?

Mer information om Verla finns här!

Ljudvärld 1.
Ljudvärld 2.
Verla träsliperi och pappfabrik-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni