Ljudvärld: Sveaborgs sjöfästning

Bekanta dig med Sveaborgs berättelse och inflytelserika personer i fästningens historia genom ljudvärldarna!

Ljudvärldarna spelades in på Sveaborg sommaren 2020. Ljudvärld 1 är cirka 4 minuter lång och ljudvärldarna 2–7 är under en minut långa. Ljuden kan behandlas med eleverna till exempel med hjälp av uppgifterna intill.

Ljudvärldarna 2 och 3 är på finska och svenska, ljudvärldarna 4–7 på finska. Förklaringar till ljuden finns här.

Uppgift 1. Lyssna på ljudvärld 1. Vilka ljud känner du igen? Hurudan plats låter Sveaborg som på basen av ljuden?

Uppgift 2. Lyssna på ljudvärldarna 2–7. Hurudana personer representerar berättarrösterna? Vad får du veta om dem på basen av berättelserna? Hurudana skeden har man upplevt i Sveaborg på basen av deras berättelser?

Mer information om Sveaborgs sjöfästning finns här!

Ljudvärld 1.
Ljudvärld 2.
Ljudvärld 3.
Ljudvärld 4.
Ljudvärld 5.
Ljudvärld 6.
Ljudvärld 7.
Sveaborgs sjöfästning-ikoni
Främmande språk-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni