Ljudvärld: Kvarkens skärgård

Hur låter det när naturen vaknar? Bekanta dig med Kvarkens skärgård med hjälp av ljud!

Ljudvärlden spelades in i Kvarkens skärgård en tidig morgon i början av sommaren 2020. Ljudvärlden är cirka 2,5 minuter lång och kan behandlas med eleverna till exempel med hjälp av uppgifterna intill.

Uppgift 1. Vilka fåglar känner du igen?

Uppgift 2. När och på hurudan plats har inspelningen gjorts? Beskriv och rita.

Uppgift 3. Hurudana minnen eller visioner väcks när du lyssnar på inspelningen?

Mer information om Kvarkens skärgård finns här!

Kvarkens skärgård-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni