Korsord: Kvarkens skärgård

Vilket fenomen är kopplat till naturens ständiga förändring? Vilka djur kan du se i Kvarkens skärgård? Testa dina kunskaper om Finlands enda naturarvsobjekt!

Mer information om Kvarkens skärgård finns på webbplatsen maailmanperinto.fi/sv samt på Kvarkens skärgårds och Höga kustens gemensamma webbplats. Kolla här för de rätta orden.

Korsordet har utarbetats av Ida Kalliosaari, praktikant på Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.


1. Tidsålder som är kopplad till landhöjningen
2. Dessa djur formar Kvarkens skärgårds kulturlandskap på land
3. Motsatsen till Kvarkens skärgård
4. Fenomen som anknyter till naturens ständiga förändring
5. Formation som uppstått under istiden
6. I Kvarkens skärgårds sjösystem kan man se detta djur
7. Klippa som formats av inlandsisen
8. Kvarkens skärgård ligger utanför denna stad
9. Denna sällsynta fågel föredrar skärgårdens lövskogar
Kvarkens skärgård-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Naturvetenskaper-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni