Korsord: Gamla Raumo

Vad är det för speciellt med Gamla Raumos gatunät? Vilken händelse påverkade dess nuvarande utseende? Testa din kunskap med hjälp av korsordet!

Mer information om Gamla Raumo finns här! Kolla här för de rätta orden.

Korsordet har utarbetats av Ida Kalliosaari, praktikant på Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.


1. Gamla Raumos centrala torg
2. Hände år 1682
3. Gamla Raumos detaljplan härstammar från den här tiden
4. Antagligen den smalaste gatan i Gamla Raumo och hela Finland
5. Den ena av Gamla Raumos huvudgator
6. Gamla Raumo är Nordens största sådant
7. Ligger intill Salutorget
8. Här presenteras Gamla Raumos restaureringsverksamhet och Unescos världsarv
9. Torg från medeltiden i Gamla Raumo
Gamla Raumo-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni