Korsord: Bronsålders­gravrösena i Sammallah­denmäki

Från vilken tidsålder härstammar gravrösena? Vad har man hittat i gravarna? Testa din kunskap i korsordet om Sammallahdenmäki!

Mer information om Sammallahdenmäki finns på webbplatsen maailmanperinto.fi/sv och på objektets officiella webbplats! Kolla här för de rätta orden.

Korsordet har utarbetats av Ida Kalliosaari, praktikant på Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.


1. Gravtyp som förekommer i Sammallahdenmäki
2. Gravrösenas byggnadsmaterial
3. Gravfynd
4. Spår efter vårt lands tidigare bosättning och historia
5. Begravningssätt
6. Gravrösena härstammar från denna tidsålder
7. Alternativt namn för gravröse
8. Fyrkantigt gravröse
9. Ursprungligen låg rösena här
Bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni