Bilduppgift: Sveaborgs sjöfästning

Livet i världsarvsobjektet. Bekanta dig med Sveaborg genom gamla fotografier!

Uppgift 1. Du är journalist på Hufvudstadsbladet och din uppgift är att berätta om livet på Sveaborg på 1920-, 1950- och 1980-talen. Skriv en bildtext till varje fotografi, samt en kort rapport om hurudan en vanlig vardag ser ut på Sveaborg.

Uppgift 2. Vilka likheter och olikheter har människornas liv på fotografierna med din vardag?

Uppgift 3. Hurudana ljud har hörts på Sveaborg på den tiden då dessa fotografier har tagits? Välj några bilder och skapa en ljudvärld tillsammans med klassen som bakgrund till bilderna.

Här finns fler berättelser bakom bilderna.

Bilder: 1-2 Helsingfors stadsmuseum, Bonin von Volker, 3, 5-6 Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Leo Tuomaala, 4 Helsingfors stadsmuseum, Simo Rista

Mer information om Sveaborgs sjöfästning finns här!

Sveaborgs sjöfästning-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni