Bilduppgift: Struves meridianbåge

Lantmätarna i sitt arbete – bekanta dig med berättelsen om Struves meridianbåge med hjälp av gamla fotografier!

Uppgift 1. Välj någon av bilderna och skriv på basen av den en diskussion som personerna på bilderna kanske har.

Uppgift 2. Vad händer enligt dig på bilderna? Här kan du kontrollera historien bakom bilderna.

Uppgift 3. Vilka likheter och olikheter har människornas liv på fotografierna med din vardag?

Uppgift 4. Skapa en ljudvärld tillsammans med klassen som bakgrund till bilderna.

Bilder: Lantmäteriverket

Mer information om Struves meridianbåge finns här!

Struves meridianbåge-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Matematiska ämnen-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni