Bilduppgift: Petäjävesi gamla kyrka

Livet i världsarvsobjektet. Bekanta dig med Petäjävesi gamla kyrka med hjälp av gamla fotografier!

Uppgift 1. Välj någon av bilderna och berätta om personen på bildens liv.

Uppgift 2. Hurudant liv och hurudana människor ser du på bilderna?

Uppgift 3. Vilka likheter och olikheter har människornas liv på fotografierna med din vardag?

Uppgift 4. Skapa en ljudvärld tillsammans med klassen som bakgrund till bilderna.

Bilder: 1-3 Keskisuomalainen, 4 Emil Brack

Mer information om Petäjävesi gamla kyrka finns här!

Petäjävesi gamla kyrka-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni