Bilduppgift: Gamla Raumo

Livet i världsarvsobjektet. Bekanta dig med Gamla Raumo genom gamla fotografier!

Uppgift 1. Välj någon av bilderna och berätta om personen på bildens dag.

Uppgift 2. Hurudant liv och hurudana människor ser du på bilderna?

Uppgift 3. Vilka likheter och olikheter har människornas liv på fotografierna med din vardag?

Uppgift 4. Hurudana ljud hördes förut på Gamla Raumos gator? Skapa en ljudvärld tillsammans med klassen som bakgrund till bilderna.

Bilder: Raumo museum, Raumo stad

Mer information om Gamla Raumo finns här!

Gamla Raumo-ikoni
Färdighets- och konstämnen-ikoni
Historia och samhällsvetenskap-ikoni
Modersmål och litteratur-ikoni
Religion och livsåskådning-ikoni