Opetusmate­riaali: Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen

Tutustu kulttuuriperintöön, kulttuuriympäristöön ja kulttuuriseen moninaisuuteen opetusmateriaalin avulla!

Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen – kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille on yläkoulun opettajille ja kasvattajille suunnattu monialainen opetusmateriaali, joka tarjoaa neljä menetelmäpolkua elävän kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. 

Oppimateriaali sisältää eri laajuisia ja sisältöisiä harjoituksia sekä tietoiskuja, joista osaa voidaan hyödyntää lisäksi etäopetuksen tukena.

Materiaalin sisällölliset teemat tukevat oppilaiden kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen moninaisuuden tunnistamista, vahvistavat kulttuuri-identiteetin kehittymistä sekä edistävät ympäristölukutaitoa.  

Harjoituksissa hyödynnetään kulttuurilähtöisiä menetelmiä, joissa kotipaikkaan, paikallisuuteen ja omaan kulttuuri-identiteettiin syvennytään esimerkiksi äänien, musiikin, draaman ja valotaiteen avulla. Harjoituksissa korostuvat oppilaiden oma luovuus ja toimijuus, sekä monipuoliset mediataidot.

Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta ja tukea opettajien ja kasvattajien työtä kouluissa sekä tarjota työkaluja moninaiseen oppimiseen. 

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisema opetusmateriaali on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kaikkien kaupunki! -hanketta.

Äidinkieli ja kirjallisuus-ikoni
Historia ja yhteiskuntaoppi-ikoni
Luonnontieteet-ikoni
Uskonto ja elämänkatsomus-ikoni