Opetus­materiaali: Merenkurkun saaristo

Tutustu Merenkurkun saaristoon opetusmateriaalin avulla!

Metsähallitus on koonnut Lystra-hankkeessaan uusittua opetusmateriaalia opettajien käyttöön Merenkurkun saariston ja Korkearannikon maailmanperintökohteesta.

Opetusmateriaali jakaantuu teemoihin: 1. Peruskallio, 2. Jääkausi, 3. Maankohoaminen, 4. Luonto, 5. Kulttuuri ja 6. Maailmanperintö. Materiaali on suomeksi ja ruotsiksi.

Lisää tietoa Merenkurkun saaristosta sekä Korkearannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöstä löydät verkosta!

Merenkurkun saaristo-ikoni
Äidinkieli ja kirjallisuus-ikoni
Historia ja yhteiskuntaoppi-ikoni
Luonnontieteet-ikoni
Matemaattiset aineet-ikoni
Taito- ja taideaineet-ikoni
Uskonto ja elämänkatsomus-ikoni
Vieraat kielet-ikoni