• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Museoviraston avustusta maailmanperintö­kohteiden tutkimus- ja kehittämishank­keisiin

  Museoviraston avustusta maailmanperintö­kohteiden tutkimus- ja kehittämishank­keisiin

  20.12.2019 Uutiset 0
  Petäjäveden vanha kirkko talviyönä pieni

  Museovirasto on myöntänyt maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 75 750 euroa. Avustusta sai 4 hakemusta.

  Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen ja/tai lisää tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä.

  Lisäksi museovirasto on jakanut 78 400 euroa aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Avustusta sai 10 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistäviin hankkeisiin, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämiseen.

  Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeet

  • Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke
  • Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke maailmanperintökasvatuksen tueksi
  • Matka-avustus Rauman kaupungille kansainvälisiin maailmanperintökonferensseihin osallistumiseen
  • Matka-avustus Suomen maailmanperintökohteiden yhdistykselle kansainvälisen yhteistyön edistämiseen

  Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa kehitetään

  Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1994 valitun Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa kehitetään vuonna 2020 valtion tuella. Museovirasto on myöntänyt vanhan kirkon vierailukokemukseen panostavalle matkailu- ja kulttuuripalveluhankkeelle 35 000 euroa. Petäjäveden vanhan kirkon vuoden 2020 suurimpana kehittämistavoitteena on edistää ympärivuotisen vierailumahdollisuuden luomista maailmanperintökohteeseen.

  Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke on keväällä 2018 käynnistynyt Museoviraston, Kirkkohallituksen, Petäjäveden kunnan, seurakunnan ja vanhan kirkon säätiön rahoittama hanke, joka kestää kevääseen 2021 asti. Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja edistää kestävää matkailua Petäjäveden vanhan kirkon ympäristössä ja yleisemminkin Petäjäveden alueella. Hankkeen vetäjänä toimii Katriina Holm.

  ”Ennen hanketta Petäjäveden vanhan kirkon toiminnan kehittämiseen ei ole ollut resursseja ja UNESCO-kirkon toimintaa on pyöritetty pitkälti vapaaehtoisvoimin”, Petäjäveden vanhan kirkon säätiön puheenjohtaja Hanna Hautamäki sanoo.

  Petäjäveden vanhan kirkon toimintaa on kehitetty kirkolla ja verkossa monella tavalla. Opastoimintaa ja matkamuistojen esillepanoa on päivitetty. Vanha kirkko on saanut myös uuden graafisen ilmeen, uudet verkkosivut ja verkkokaupan. Jyväskylän yliopiston kanssa tänä syksynä yhteistyössä järjestetyllä kurssilla yliopisto-opiskelijat kehittivät vanhan kirkon vierailukokemusta ja näitä tuloksia pyritään tuomaan jo ensi kesäksi UNESCO-vieraiden koettaviksi.

  ”Unescon maailmanperintökohteet ovat suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tällä hetkellä Petäjäveden vanha kirkko on avoinna vain kesäisin, vaikka vierailuhalukkuutta olisi ympäri vuoden. Kaikki maailmanperintökohteet eivät tällä hetkellä kuuluu säännöllisen vuosittaisen valtion avustuksen piiriin kuten esimerkiksi museot, joten vuosittain haettavat avustukset ovat toiminnan kehittämisen edellytys”, hankepäällikkö Katriina Holm sanoo.

  Lisätietoja:
  Katriina Holm
  hankepäällikkö
  Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke
  katriina.holm@petajavesi.fi
  + 358 40 480 6396

  Petäjäveden vanha kirkko talviyönä pieni